Ing. Jaroslav Fiala, CSc.

Profese

Profesním zaměřením jsem ekonom a vysokoškolský učitel se zaměřením na ekonomii a krizové řízení podniku. V této profesi jsem působil na různých pozicích. Od roku 1984 až do roku 1992 jsem působil v podniku Poldi Kladno, n. p a VESO Kladno.  Od roku 1995 pracuji v oboru lázeňství a zdravotnictví. Svůj profesní záběr jsem rozšířil o oblast životního prostředí, v roce 1994 jsem obhájil na VŠZ Praha vědeckou hodnost kandidáta zemědělsko-lesnických věd. Od roku 2003 přednáším na vysoké škole státnicový předmět: podnikovou ekonomiku, která je společensko-vědní disciplinou. V komunální politice jsem předsedou finančního výboru zastupitelstva města Karlovy Vary.

Odborné znalosti a zájmy

 • ekonomika podnikatelského a veřejného sektoru
 • lázeňství
 • zdravotnictví
 • environmentální politika
 • turistika
 • včelařství

Životopis

 • 1980 jsem absolvoval VŠE Praha s tématem závěrečné práce: Hodnocení ekonomické efektivnosti NC strojů a získal tak inženýrský titul
 • 1980 tentýž rok jsem nastoupil jako referent racionalizace práce do národního podniku
 • 1984 změna postu ve stejném podniku, stal jsem se vedoucí ekonomického úseku
 • 1990 zastávám práci vedoucího závodu v Poldi Kladno n. p.
 • 1992 stal jsem se vedoucím závodu národního podniku Poldi Kladno
 • 1992 začínám pracovat v soukromém sektoru a vykonávám funkci ředitele akciové společnosti
 • 1994 s prací „Zatížení technických půd těžkými kovy” absolvuji Vysokou školu zemědělskou a získávám titul kandidáta věd
 • 1995 začínám podnikat v lázeňství v Karlových Varech, kde vykonávám pozici jednatele v soukromé společnosti
 • 1995 absolvuji Státní rekvalifikační program - Správce konkurzní podstaty na Ministerstvu práce a sociálních věcí
 • 2002 kandiduji do městského zastupitelstva za sociální demokracii v Karlových Varech a stávám se zastupitelem a předsedou finančního výboru města
 • 2003 od tohoto roku jsem členem Krajského výkonného výboru sociální demokracie v našem kraji
 • 2004 konají se volby do krajských zastupitelstev a já se stávám zastupitelem Karlovarského kraje
 • 2006 ucházím se o Vaši důvěru ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR a stávám se tak Vaším zástupcem v tomto zákonodárném sboru. Ve Sněmovně zastávám pozici v Kontrolním výboru, kde mohu efektivně využít své znalosti a zkušenosti s hospodařením s veřejnými prostředky a státním majetkem
 • 2006 pokračuji jako zastupitel města Karlovy Vary na postu předsedy Finančního výboru města
 • 2014 v komunálních volbách v Karlových Varech jsem zvolen do zastupitelstva města