Pod výrokem „prachy lidem“, který je v těchto komunálních volbách mým hlavním volebním sloganem, se občanům Karlových Varů, ale i ostatních obcí, kteří navštíví tyto stránky, otevře program vytvoření a užívání moderní podoby obecního rozpočtu.

Tato podoba stojí na třech základních požadavcích, kterými jsou:

Rozdělení rozpočtů a financování

Komunitní financování

Možnost účasti soukromých
prostředků na veřejných
projektech

Participativní rozpočet

Vyčlenění části rozpočtu přímo
na projekty občanů
a jejich iniciativ

Otevřený rozpočet

Transparentní a veřejně
přístupný, on-line rozklikávací
rozpočet pod kontrolou
veřejnosti

Takový obecní rozpočet je nejen kvalitním plánem financování života obce, ale zároveň zdrojem motivace občanů k aktivní účasti na obecním dění a účinným nástrojem boje proti korupci.

Motivující je nejen možnost rozpočet důkladně poznat a kontrolovat, ale zejména možnost přímo navrhnout podobu a způsob realizace konkrétní „rozpočtové kapitoly“ a neposlední řadě svou iniciativou a za podpory obce přinést do veřejného prostoru další prostředky na realizaci projektů, ať již obecních nebo občanských.

Podíl občanů na podobě a způsobu realizace má mnoho úrovní.

Od té základní, kdy občané v hlasování pouze rozhodují o tom, na jaký projekt nebo jaké projekty mají být vyčleněné rozpočtové prostředky použity, až po tu vrcholnou, kdy občanská iniciativa jde tak daleko, že předkládá po technické, ekonomické, finanční, právní i administrativní stránce hotovou občanskou zakázku včetně smlouvy se zhotovitelem a žádá pouze prostředky na její financování.

Otevřenost rozpočtu je dnes součástí celé řady projektů, např. „Otevřená obec.“ Tvoří přirozený základ celého projektu, protože bez možnosti mít obecní financování pod svou kontrolou aktivita občanů rychle vyprchá.

Kompatibilita veřejných a soukromých prostředků při financování života obce je často složitým politickým, právním i lidským problémem. Pokud jsou dobře zvládnuty, je to významný příspěvek k tomu, aby lidé vnímali více veřejný prostor jako svůj.

V rámci takového obecního rozpočtu se otevírají možnosti aktivní účasti občanů na životě obce. Někdo se účastní svými znalostmi při kontrole, někdo svým hlasem při rozhodování, někdo svou dovedností při přípravě a realizaci, někdo svými penězi a někdo organizační prací.

Participativní rozpočty, otevřenost rozpočtu a komunitní financování, jako metody motivace občanů k aktivní účasti na životě obce, jsou každá zvlášť, ale o to více ve svém komplexu účinným nástrojem boje proti korupci. Korupční jednání se může prosadit jenom tam, kde panuje lhostejnost k tomu, co se kolem nás děje.

Celý článek
 • Participativní rozpočet a komunitní financování pro naše bezpečí

  Zavedení principů participativního rozpočtu a komunitního financování by mohlo výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti nás občanů.
 • Na co byste dali obecní peníze Vy?

  Zajímaly by nás vaše názory na to, jak byste naložili ve veřejném zájmu s částí obecního rozpočtu, o kterém byste mohli jako občané rozhodnout...
 • Co je to participativní rozpočet?

  Participativní rozpočet je procesem přímé, dobrovolné a univerzální demokracie, v rámci kterého mohou obyvatelé určitého místa (sousedství, čtvrti, obce, města) či členové komunity (veřejné/neveřejné instituce apod.) diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu resp. o jeho výdajové nebo příjmové stránce.
 • Proč participativní rozpočet?

  Participativní rozpočet je formou přímé demokracie a v obecné rovině proto představuje prohloubení a částečnou institucionální změnu stávajícího systému zastupitelské demokracie.
 • Participativní rozpočet u nás a v zahraničí

  Proto, abychom si mohli udělat alespoň základní představu o celosvětovém významu participativního rozpočtu, je nutné na začátek upřesnit, co se pod pojmem participativní rozpočet v následujícím textu míní. Proto je nezbytné stanovit alespoň základní definici participativního rozpočtu.
 • Participativní rozpočty v Polsku

  Ve volebních programech před obecními volbami se častěji objevuje nový prvek, podpora participativního rozpočtu. Nedávná olomoucká konference Nové vize městského vládnutí, o které jsme už na tomto serveru opakovaně psali, přinesla zajímavé zkušenosti z polského prostředí v tomto směru. Zahrnovaly i internetové odkazy, kde lze najít podrobnosti.