Participativní rozpočet a komunitní financování pro naše bezpečí

Pokusil bych se přispět k námětům na využití participativního rozpočtu epizodou z nedávného zářijového jednání městského zastupitelstva v Karlových Varech.

Skupina občanů přišla s iniciativou, že zařídí částečně na své náklady ve svém bydlišti kamerový systém, aby přispěli k bezpečnosti ve svém okolí pro sebe i ostatní spoluobčany. Požadovali od města příspěvek, protože přirozeně předpokládali, že jde o veřejný zájem.

Hlasoval jsem pro, ale návrh byl zamítnut s argumentem, že je nutné problematiku řešit komplexně, pro všechny, že jde o nesystémový krok, atd.atd.

Jsem zastánce toho, že v komunální politice není žádný systémovější krok, než ten, který rozvíjí iniciativu občanů. Navíc iniciativu, která je podložena projektem a dokonce vlastním dílčím komunitním financováním. Jen těžko lze dělat politiku bez vzájemné důvěry mezi politiky a občany. O komunální politice do platí mnohonásobně.

Zlepšení veřejné bezpečnosti za přispění občanů je jen jeden z mnoha námětů, jak využít participativní rozpočet a komunitní financování. V této souvislosti mě napadá, že to nemusí být jen bezpečnost a důstojnost nás živých, ale že bychom mohli možnosti participativního rozpočtu a komunitního financování uplatnit i při ochraně karlovarských hřbitovů, které často čelí neúctě a vandalismu všeho druhu…

Těším se i na vaše další náměty a názory.
Jaroslav Fiala

Vaše názory, komentáře a podněty